Pomáhame o.z. občianské združenie
Pomáhame zabezpečiť
idea

Maximálne rozvíjanie vedomostí

pills

Nakúp liekov a zdravotných pomôcok

rehabilitation

Rehabilitácie a doplnkové terapie

sports

Napĺňanie športových a voľnočasových aktivít

,,Na húsenici nie je nič, čo by vám napovedalo, že z nej raz bude motýľ “

Buckminster Fuller

pomáhame o.z
Náš cieľ
Sme združenie, ktoré vzniklo z potreby všestranne pomáhať telesne, mentálne a ťažko zdravotne postihnutým klientom.

Všestranne pomáhať, znamená zabezpečovať a poskytovať potrebné pomôcky a iné hnuteľné veci zdravotne postihnutým osobám. Finančne sa podieľať na zabezpečení nákladov spojených s liečebnými a rehabilitačnými pobytmi nehradenými verejným zdravotným poistením. Poskytovať poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny

RECENZIE

ČO O NÁS POVEDALI