Čo všetko potrebujete vedieť pri zbieraní 2% z daní v roku 2022

2% z daní môžu darovať :

pokyny pre darcu - zamestnanci

Zamestnanci

Ak ste zamestnancom, ktorému robí zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane:

– požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 % najneskôr do 15.2.2023.
– požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie ,,Potvrdenia o zaplatenej dani “ a vypíšte „Vyhlásenie o poukázaní dane z príjmov fyzickej osoby “ na daný rok s údajmi našej organizácie ako prijímateľa, ktoré si stiahnete na našej web stránke
– originály dokladov odovzdajte na DÚ v mieste vášho bydliska osobne, alebo pošlite poštou do 30.4.2023.

Ak ste fyzická osoba, ktorá sa podáva daňové priznanie ( typu A alebo B ) sama :

– vyplňte daňové priznanie a vypočítajte výšku zaplatenej dane, využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov
– vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania
– daňové priznanie podajte elektronicky cez stránku Finančnej správy v lehote na podanie DP a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

pokyny pre darcu - podnikatelia

Podnikatelia

Právnické osoby čiže : s.r.o., družstvá, a.s. / rôzne firmy/

– vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely  sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!
– v daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa, využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov
– daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov

Údaje o prijímateľovi :

IČO: 51249821
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Pomáhame, o.z
Sídlo: A.Hlinku
Súpisné číslo: 27
PSČ: 082 21
Obec: Veľký Šariš