Našu činnosť môžte podporiť zaslaním daru v dobrovoľnej výška na transparentný účet vedený v SLSP.

Všetky takto získané prostriedky budú použité výlučne na činnosť združenia a podporu aktivít.

Vopred ďakujeme.