Vedenie nášho združenia :

Na Valnom zhromaždení členov združenia bola do funkcie predsedníčky a zároveň štatutárky zvolená

Mgr. Jana Kundrátová