Náš cieľ

Sme združenie, ktoré vzniklo z potreby všestranne pomáhať telesne, mentálne a ťažko zdravotne postihnutým klientom.

Všestranne pomáhať, znamená zabezpečovať a poskytovať potrebné pomôcky a iné hnuteľné veci zdravotne postihnutým osobám. Finančne sa podieľať na zabezpečení nákladov spojených s liečebnými a rehabilitačnými pobytmi nehradenými verejným zdravotným poistením. Poskytovať poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny