V roku 2020 sme mali prvý úspešný projekt Pomoc pre Zorku a Branka.
Ťažko hendikepovaných súrodencov, ktorí pre zlepšenie ich stavu a zvýšenie kvality života potrebujú neustále rehabilitácie, terapie, veľa vitamínov a podporených činností.
Mesto Veľký Šariš pomohol prostredníctvom našej žiadosti pre túto rodinu sumou 1 000€.
Obe deti využili peniaze v Centre Svetielko v Prešove, kde im poskytujú všetku potrebnú starostlivosť.

Ďakujem vedeniu mesta a poslancom Veľkého Šariša za poskytnutú pomoc.