ParaBikeSharing je služba, ktorú prináša naše občianske združenie Pomáhame o. z. v spolupráci s mestom Veľký Šariš a s finančnou pomocou Nadácie SPP.

Ide o projekt, kde si môžu obyvatelia mesta Veľký Šariš bezplatne požičať bicykle pre zdravotne znevýhodnených  rodinných príslušníkov, aby spolu s nimi mohli využívať rozsiahlu sieť vybudovaných cyklotrás. Vďaka Nadácii SPP sme mohli priviesť zo zahraničia  dve špeciálne upravené  trojkolky, ktoré majú dve kolesá vpredu a  špeciálnu sedačka , ktorá má svoje bezpečnostné systémy, pásy, poprípade opierku hlavy. Bicykle majú aj  elektrický pohon.

Dva špeciálne bicykle sú k dispozícii od 02. 08.2021

Inštrukcie k zapožičaniu bicykla nájdete na stránke mesta Veľký Šariš: www.velkysaris.sk