Plienky, podložky, trvanlivé potraviny kozmetika, hygienické potreby, vlhčené utierky…..to je len pár vecí, ktoré sme začiatkom novembra narýchlo napísali na papier, pri telefonáte s p. riaditeľkou Alexandrou Hovancovou z Centra pre deti a rodinu v Spišskej Novej Vsi

Cieľom  pomoci bolo vyzbierať finančné prostriedky na zakúpenie akútnych pomôcok pre centrum v Spišskej Novej Vsi.

Vďaka Vám sme formou darov vyzbierali sumu 19390,20 eur.

Finančný dar vo výške 9300 eur sme zaslali na účet centra a odovzdali sme nefinančný dar vo forme profesionálnych spotrebičov v celkovej sume 10 090,20 eur.

Ďakujeme všetkým darcom